FormValidationSmartFormValidation_jQueryValidate.php

Provides javascript form validation rules for jQuery's Validation Plugin

Classes

SmartFormValidation_jQuery Provides javascript form validation rules for jQuery's Validation Plugin